lei-kode
5. marts 2021

Hvad er en LEI-kode?

By Emilie

LEI-kode identificerer en virksomhed globalt. Man kan kalde det en slags supplement til en virksomheds CVR-nr. LEI er en forkortelse for det engelske Legal Entity Identifier. Meningen med LEI er et have en fælles standardkode for virksomheder i hele verden. Vi lever som bekendt i en global virkelighed.

De enkelte udbydere af LEI-koder har varierende priser. Koden har en begrænset gyldighed, og derfor vil priserne på udstedelse normalt variere i forhold til kodens gyldighed. Det er relativt billigere at købe en kode, der gælder i for eksempel 5 år, end en kode der kun gælder et enkelt år.

Fordi virksomheder i det 21 århundrede opererer globalt i stigende grad, er det nødvendigt med et fælles system for at kunne identificere virksomhederne. LEI-koden giver derfor tilsynsmyndigheder verden over mulighed for at holde øje med finansielle transaktioner generelt mellem virksomheder.

På den måde kan finansielle kriser bedre forebygges, pengemarkedet kan justeres, og myndighederne får bedre mulighed for at afsløre økonomisk kriminalitet. LEI-koden er tiltænkt først og fremmest virksomheder, der handler med værdipapirer af den ene eller anden slags.

Hvornår er du forpligtet til at have en LEI-kode?

Mere præcist er både virksomheder, fonde og foreninger, der deltager i finansielle transaktioner, forpligtet til at have en LEI-kode. Undtagelsen er enkeltmandsvirksomheder. Men ellers skal alle andre, der deltager i finansielle transaktioner have en LEI-kode, som entydigt kan identificere deltageren. Dette gælder både for køb og salg af for eksempel obligationer og aktier.

LEI-koden består af 20 tegn, både tal og bogstaver, også kaldet ‘alfanumerisk’. Inden for EU er det lovpligtigt for virksomheder at anskaffe en LEI-kode hos en autoriseret udsteder. De autoriserede udstedere kan findes online. Der findes samlede lister over udstedere af LEI-koder online.

En udbyder af LEI-koder kaldes for en LOU, det står for Local Operating Unit, altså en lokal driftsenhed. En sådan LOU skal have autorisation til at udstede LEI-koder. Der findes ikke en enorm masse LOU’er, men der er dog nogle at vælge imellem, også her i Danmark.

For de fleste virksomheder vil det være mest hensigtsmæssigt at vælge en lokal, dansk LOU. Dette giver som udgangspunkt mest tryghed og formodentlig også den bedste service. Ved bestilling af LEI-kode er det jo rart at kunne tale samme sprog, og måske LOU’en også kender de danske forhold bedst.

Vælge den billigste udbyder af LEI-koder

Men ellers er der sådan set ingen grund til ikke simpelthen at vælge den billigste udbyder af LEI-koder. Koden er jo koden og skal opfylde de lovpligtige krav, uanset hvilken udsteder, der har leveret. Det kan betale sig at kigge på oversigter over LOU’er og se bedømmelser og priser.

Det er G20-landene, der for en halv snes år siden vedtog denne regel om LEI-koder. Som nævnt er hensigten af etablere et værktøj til overvågning af det globale finansielle marked, med alle transaktioner. Der findes derfor også en global LEI-database, hvor alle har adgang. Her kan du således tjekke alle virksomheder i verden og se, om de har styr på opdateringen af deres LEI-kode.

Når du kender en virksomheds LEI-kode, kan du tilsvarende tjekke den pågældende virksomheds identitet. Systemet giver gennemsigtighed og mulighed for gensidig kontrol. Ikke kun for, at myndigheder kan overvåge virksomheder, men også for at virksomhederne kan tjekke hinanden.